თბილისის მასშტაბით:  • ფეხით მომსახურება
  • 1 - 3 სთ.-მდე (იმავე დღეს)
  • 3 ლ.
სკუტერით მომსახურება 30 წთ. - 2 სთ.-მდე (იმავე დღეს) 5 ლ.
ავტომობილით მომსახურება 1 - 3 სთ.-მდე (იმავე დღეს) 10 ლ.
სატვირთო მომსახურება შეთანხმებით 50 ლ.

*თბილისის მასშტაბი ნიშნავს შემდეგს: თბილისის ფარგლებში გზავნილის აღებას და აღნიშნული გზავნილის თბილისის ფარგლებში ჩაბარებასრეგიონი:


ავტომობილით მომსახურება რეგიონში შეთანხმებით 1კმ. - 0,5 ლ.
სატვირთო მომსახურება რეგიონში შეთანხმებით 1კმ. - 1 ლ.

*თბილისის ტარიფს ემატება გზავნილის აღების მისამართიდან ჩაბარების მისამართამდე გამოთვლილი კილომეტრაჟის ზემოთ აღნიშნული საფასური