თბილისის მასშტაბით:
ფეხით მოსიარულე კურიერი
ფეხით მომსახურების ტარიფი თბილისის მასშტაბით შეადგენს: 4 ლარს და 50 თეთრს.
ხოლო ის მომხმარებლები, რომლებიც შეგვიკვეთავთ 1-ზე მეტი ნივთის გადაადგილებას თვითოეულ შეკვეთაზე ისარგებლებთ ერთ ლარიანი ფასდაკლებით.


სკუტერით მოსიარულე კურიერი
სკუტერით მომსახურების ტარიფი დამოკიდებულია, ასაღებ ადგილსა და მისატან ადგილს შორის არსებულ მანძილზე (კილომეტრაჟზე).
მომსახურეობის საფასური თბილისის მასშტაბით შეადგენს შემდეგს:
0 - 5 კილომეტრის ჩათვლით 3 ლარს. 
5 - 10 კილომეტრის ჩათვლით 5 ლარს.
10 კილომეტრის ზევით 7 ლარს.


ავტომობილით მოსიარულე კურიერი
ავტომობილით მომსახურების ტარიფი დამოკიდებულია, ასაღებ ადგილსა და მისატან ადგილს შორის არსებულ მანძილზე (კილომეტრაჟზე).
მომსახურეობის საფასური თბილისის მასშტაბით შეადგენს შემდეგს:
0 - 5 კილომეტრის ჩათვლით 10 ლარს. 
5 - 10 კილომეტრის ჩათვლით 15 ლარს.
10 კილომეტრის ზევით 20 ლარს.
სატვირთო მომსახურება
სატვირთო მომსახურების ტარიფი თბილისის მასშტაბით შეადგენს: 50 ლარს.


*თბილისის მასშტაბი ნიშნავს შემდეგს: თბილისის ფარგლებში გზავნილის აღებას და აღნიშნული გზავნილის თბილისის ფარგლებში ჩაბარებას